Stanovisko SNH k aktuální situaci

Napsal Vojtěch Beneš před čtyřmi roky v kategorii Oddíl.

Stanovisko SNH k aktuální situaci

VV SNH v souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 12.3.2020 o vyhlášení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření:


1. odkládá na neurčito všechny hromadné sportovní akce organizované Svazem národní házené s plánovaným termínem konání do 13.dubna, tzn. všechny finálové turnaje Zimního halového mistrovství ČR, finálové turnaje Zimní ligy dorostu a finálové turnaje 46.ročníku Českého poháru dospělých, s tím, že případné náhradní termíny budou diskutovány s účastníky a pořadateli po skončení mimořádné situace,

2. odkládá zahájení jarní části ligových soutěží dospělých minimálně do 13.dubna, případně do zrušení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření, s tím, že organizace jarní části soutěží včetně úprav termínové listiny či herního systému bude diskutována a rozhodnuta dle aktuálního vývoje situace,

3. odkládá jednání 22. Valné hromady plánované na neděli 29.března na náhradní termín, který bude stanoven po ukončení nouzového stavu a s tím souvisejícíh mimořádných opatření,

4. ukládá všem oblastním soutěžním komisím SNH odložit všechny sportovní akce, utkání, soustředění, přípravné kempy atd. řízené či organizované příslušnou OSK minimálně do 13.dubna, případně do zrušení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření,

5. upozorňuje všechny sdružené subjekty, oddíly NH, na nutnost respektování vyhlášených mimořádných opatření ve vztahu k vykonávání jejich sportovní i spolkové činnosti a vyzývá je, aby z preventivních důvodů zvážili nutnost konání veškerých jimi organizovanch akcí v době platnosti mimořádných opatření, a to i v případě, že např. nepřekračují max. povolený počet účastníků.

Výše uvedené vychází z platných opatření vyhlášených státními orgány v okamžiku přijetí tohoto usnesení. Je zřejmé, že celá situace se dále vyvíjí a rozsah opatření se neustále mění (momentálně je pravděpodobné, že v nejbližších hodinách bude vyhlášena karanténa na celém uzemí ČR). VV SNH proto dále vyzývá všechny své členy, aby plně respektovali mimořádná opatření a nařízení státních orgánů a průběžně sledovali aktuální informace ve sdělovacích prostředcích. O aktuálním vývoji týkajícím se činnosti Svazu národní házené budeme informovat standardními informačními kanály.

Dále upozorňujeme, že vláda schválila zařazení onemocnění COVID-19 na seznam nakažlivých chorob, z čehož mimo jiné vyplývá, že porušení povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu mohou být považovány za šíření nakažlivé lidské nemoci a tudíž být klasifikovány jako trestný čin!

Děkuji všem za vstřícnost, pochopení a respektování bezpečnostních opatření. Zároveň nám všem přeji, abychom stávající pandemii a s tím související krizi přečkali bez následků. 

Jiří Cedidlo

předseda SNH

tel: +420 607 012 420

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.