Pokyny k organizaci turnajů v svinovské sportovní hale

Pokyny k organizaci zimních turnajů ve svinovské sportovní hale, tak stanovené předsedou oddílu TJ Sokol Svinov.

1. Turnaje pořádané SNH nebo SM OSK

 • Ředitel turnaje:
  • Dohlíží na sportovní průběh turnaje
  • Připravuje zápisy utkání (v současné době je v hale cca 40 ks zápisů o utkání)
  • Kontroluje soupisky hráčů a registrační průkazy
  • Po dohodě s rozhodčími řeší, kdo bude jednotlivé zápasy rozhodovat
  • Zapisuje výsledky do tabulky turnaje
  • Zpracovává elektronickou a papírovou agendu turnaje, kterou odesílá v určeném termínu pořadateli (SNH, SM OSK)
  • Přijímá a řeší protesty a stížnosti účastníků turnaje
 • Pořadatelský (organizační) tým:
  • Zajištuje rozdělení a označení šaten
  • Zajišťuje vyvěšení programu zápasů a tabulky turnaje
  • Zajišťuje časomíru 
  • Zajišťuje bufet
  • Ve spolupráci se správcem haly řeší případné problémy na inventáři haly
  • V případě požadavku účastníků turnaje by měl poskytnout z lékárničky požadovaný zdravotní materiál (např. náplasti, obvazy atd.)

 2. Turnaje pořádané oddílem NH při TJ Sokol Svinov

Organizace takového turnaje bude svěřena tomu členu oddílu, který turnaj pořádá. Tento člen je zodpovědný za průběh turnaje:

 • Řeší organizaci turnaje (rozlosování, rozhodčí, ceny atd.)
 • Zajišťuje si pořadatelský (organizační) tým lidí, který mu bude nápomocen (viz. povinnosti pořadatelské týmu).